سبلیا

سبلیا2019-04-20T16:38:29+00:00
INSERM PATENT

این پتنت توسط دکتر بالوتی و پروفسور اورتون طی پژوهشی روی یک تنظیم کننده جدید برای ملانوژنز (PEKALINE) معرفی گردید. این ترکیب به عنوان پتنت سبلیا در دو سطح در فرایند ملانوژنز وارد عمل می گردد.
– با تاثیر روی آنزیم پروتئین کیناز (A) (PKA) که در تولید آنزیم تیروزیناز (مسئول سنتز ملانین در پوست) دخالت دارد.
– با تاثیر روی اسیدیته ملانوزوم ها که سبب ایجاد اختلال در فعالیت آن ها می گردد.
به این ترتیب، این تنظیم کننده جدید ملانوژنز، تحریک و تداوم پیگمانتاسیون در پوست را مهار می کند.

CNRS PATENT

پتنت های اختصاصی سبلیا

این پتنت توسط دکتر راسل به ثمر رسیده است. ایشان یک پژوهشگر شناخته شده در خصوص پیتید (LN-5) LAMININ5 در سطح جهان به شمار می آیند. ایشان پژوهش های موفقی را روی خصوصیات اتصالی قطعه پیتیدی LN-5 انجام داده است. برای نخستین بار تاکنون و به واسطه این پتنت، امکان اثبات جای گزین شدن قطعه پیتیدی LN-5 با نوع ذاتی آن در پوست در موارد فقدان و یا نقصان آن فراهم گردید. بر این اساس این پیتید به خوبی می تواند عوارض ناشی از فقدان و یا کمبود این پیتید در پوست را جبران کند. امکان فراهم نمودن سریع فعالیت های بیولوژیک و تقویت اتصالات درم – اپیدرم پوست از ویژگی های مهم این ترکیب به شمار می رود. هم چنین این قطعه پیتیدی می تواند بازسازی و تکثیر سلول های پوستی را تحریک نماید.