درمان ایده آل برای رفع خشکی مفرط، ضخامت و تیرگی
لابراتوارهای SVR، سری محصولات زریال را اختصاصی برای پوست های خشک، زبر و مستعد کراتوز طراحی کرده، این محصولات عاوه بر خاصیت مرطوب کنندگی دارای اثر لایه برداری و حذف سلول های مرده سطحی جهت بهبود کیفیت پوست می باشد. ترکیب اصلی سری محصولات زریال Pure Urea Technology است.
Pure Urea Technology: کمپلکسی انحصاری و موثر از اوره، آنزیم های سرین پروتئاز برگرفته از تخمیر باکتری باسیلوس سابتیلیس (Bacillus Subtilis)، اسید آمینه های سرین – هیستیدین و گلیسیرین می باشد که سبب رفع خشکی و زبری پوست، رفع پوسته ریزی فلس مانند (Desquamation)، تامین رطوبت موردنیاز پوست (Hydration) و افزایش ساخت و عملکرد آنزیم های سرین پروتئاز طبیعی داخل پوست (Serine Protease) برای سست کردن و قطع اتصالات بین سلول های لایه شاخی جهت کاهش ضخامت پوست می باشد.