درمان تخصصی انواع لک و مشکلات هایپرپیگمنتاسیون
لابراتوارهای SVR ، سری محصولات کلیِریال را به طور اختصاصی برای مشکلات هایپرپیگمنتاسیون و لک طراحی کرده است، ترکیبات انحصاری به کار رفته در این محصولات از چندین مسیرمانع از تولید ملانین یا رنگدانه بیش از حد پوست شده و اجازه فعال شدن آنزیم تیروزیناز، TRP-1 ,TRP-2 را نمی دهند. این محصولات برای رفع انواع لک با انواع فنوتیپ های پوستی مورد استفاده می باشد.

کمپلکس انحصاری سری محصولات کلیِریال:
+LUMIWHITE : ترکیبی انحصاری که مهار کننده فرآیند ملانوژنز (ساخت رنگدانه ملانین) در پوست بوده و از چندین مسیر از تولید ملانین بیش از حد در پوست جلوگیری می کند و شامل سه ترکیب زیر می باشد:

TGFß-1Agonist peptide: که به علت شباهت زیاد با ساختار TGFß-1 (فاکتور رشد بتا 1) روی گیرنده های آن قرار می گیرد و سبب مهار آنزیم های کلیدی در مسیر تولید رنگدانه ملانین از جمله تیروزیناز، TRP-1,TRP-2 شده که این عمل از طریق مهار مسیر MITF (Melanogenesis Associated Transcription Factor) انجام می شود.
Diacetyl boldine : این ترکیب از طریق مهار مسیر (فسفوکیناز PKC (C از تولید رنگدانه ملانین جلوگیری می کند.
Undecylenoylphenyl alanin : این ترکیب از طریق مهار مسیر (فسفوکیناز PKA (A از تولید رنگدانه ملانین جلوگیری می کند.
Ferulate derivative : این ترکیب منحصر به فرد با اثر بر سلول های فیبروبلاست، سبب افزایش تولید DKK-1 شده که این ماده با اثر بر سلول های ملانوسیت، باعث کند شدن و مهار فرآیند ملانوژنز می گردد.