موی شما ممکن است هیچ مشکلی نداشته باشد ، اما شستشوی روزانه به هر دلیل دیگری برای مراقبت خاص از آن می باشد . مصرف یک شامپوی نامناسب ممکن است موهای شما را خشک یا با ترشح بیش از حد سبوم آن را چرب کند.