مراقبت از بدن همانند مراقبت از صورت اهمیت بسزایی دارد. یک بدن سالم منشا ذهن سالم می باشد. دکتر پایو محصولاتی جهت تامین نیازهای پوست بدن در نظر گرفته است که باعث تغذیه عمقی، رطوبت رسانی، زیبایی و ضد افتادگی بدن می شوند.