Providing a bright radiant complexion & fighting the first signs of aging

iberian Olive Oil : روغن به دست آمده از میوه درخت زیتون سیبری (سنجد تلخ) که حاوی ویتامین C (30 برابر بیشتر نسبت به پرتقال) و پرو ویتامین A (9 برابر بیشتر نسبت به هویج) و ویتامین E (3 برابر بیشتر نسبت به روغن گل آفتابگردان) می باشد. این درخت هر 2 سال یک بار میوه می دهد و این ثمر دادن زمانی اتفاق می افتد که ریشه درخت داخل یخ است. روغن زیتون سیبری دارای مقادیر بالایی از امگا 3، 6 و ترکیبات آنتی اکسیدان پلی فنولی می باشد. از جمله خواص ارزنده این روغن خاصیت بازسازی و تغذیه کننده عمقی پوست است.
Siberian Ginseng : جینسینگ سیبری که قدرت تحمل و سازگاری بالایی با شرایط آب و هوایی سخت دارد، سبب تقویت اکسیژن رسانی، افزایش قدرت دفاعی پوست و جلوگیری از بروز آثار پیری بر چهره می شود.