A pre-treatment line for detoxified, moisturized & soothed skin

Arctic cotton : عصاره پنبه قطب شمال که با شرایط سخت آب و هوایی بسیار سرد و تابستان کوتاه قطب سازگار می باشد. باد، برف و سرمای شدید سبب به وجود آمدن پوشش پرزدار و محافظ اطراف این گیاه شده که دانه های این گیاه را در برابر سرمای شدید محافظت می کند. این ماده موثر به علت خواص آبرسانی، التیام بخش و سم زدایی برای پوست های حساس بسیار مناسب می باشد.