ترکیبات مهم خانواده اِسکین دیفِندر:
™Smart vector UV: میکروکپسول های برگرفته از DNA دریایی حاوی ویتامین C,E . آزادسازی هوشمند این حامل ها پوست را به طور موثرتری محافظت کرده و طول عمر این ویتامین ها را نیز بالا می برد. ویتامین ها زمانی در پوست آزاد می شوند که عوامل مهاجم محیطی با پوست برخورد کنند. این کمپلکس حاوی فاکتورهای حفاظتی طبیعی ضد UVB می باشد.
™elioguard 365: لیپوزوم های حاوی اسید آمینه های جلبک قرمز (Porphyra Umbilicalis) می باشد که عاوه بر محافظت در مقابل UVA اثر ضد پیری و تغذیه کنندگی نیز برای پوست دارد.
™Glycofilm: سد فیزیکی موثر و مقاوم از جنس صمغ بیوساکارید با خاصیت آنتی پولوشن و محافظت کننده از پوست در برابر عوامل مهاجم محیطی از جمله آلودگی هوا